Město Abertamy
Město Abertamy

Rekonstrukce veřejných prostranství

baner_pro_prijemce 

ABERTAMY – REKONSTRUKCE VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ

Program: ROP NUTS II Severozápad pro období 2007-2013
Prioritní osa: 2 Intergrovaná podpora místního rozvoje
Oblast podpory: 2.2. Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury
Zahájení fyzické realizace projektu: 01.10.2009
Datum ukončení projektu: 10.06.2011

Popis projektu:

Projekt rekonstrukce náměstí řeší zvýšení kvality veřejné infrastruktury, zvýšení estetické a technické kvality nejdůležitějšího prostoru města, centrálního bodu kulturního a komunitního života města a reprezentativního prvku ovlivňujícího spokojenost obyvatel a návštěvníků města Abertamy.

Cílem záměru města Abertamy je rekonstrukce náměstí včetně výměny veřejného osvětlení v ulici Dlouhá a Pražská, přímo navazující na náměstí. Aktivity obsažené v projektu povedou k zlepšení vzhledu centra, zkvalitnění života obyvatel, vytvoření místa odpovídající nejen současným potřebám obyvatel, ale i předpokládánemu budoucímu vývoji. Cílem je vznik prostoru, který bude moderní, fungující, reagující na potřeby a charakter města.

Městu Abertamy byla přiznána dotace z Evropského fondu pro regionální rozvoj ve výši 52,57 mil Kč.

Průběh prací

Dne 22.9.2009 byla podepsána smlouva o poskytnutí dotace mezi městem Abertamy a Regionální radou regionu soudržnosti Severozápad, kterému předcházela kontrola ex-ante ze strany Úřadu regionální rady. Ve sledovaném období byly provedeny kroky vedoucí k podpisu smlouvy a následně provedeny aktivity vedoucí k zahájení fyzické realizace projektu. Dále bylo provedeno výběrové řízení na TDI (JP ENGINEERING s.r.o.). Vítězem výběrového řízení na dodavatele stavby se stala firma THERMIA - BAU a.s., se kterou byla dne 1.10.2009 podepsána smlouva o dílo. Před fyzickou realizací projektu bylo provedeno ještě výběrové řízení na dodavatele publicity (ŽURNÁL MEDIA, a.s.). V prostorách náměstí byly umístěny billboardy jako nástroj povinné publicity a následně byly 1.10.2009 zahájeny stavební práce. 

Dne 10.10.2009 došlo k slavnostnímu poklepání základního kamene za účasti hejtmana Karlovarského kraje PaedDr. Josefa Novotného. Ve sledovaném období byly provedeny následující stavební práce: geodetické vytýčení současně prováděné části stavby, práce na SO 301: položeno kanalizační potrubí mezi RŠ 14 a 15 a průtahem krajské komunikace II/221, včetně uvádění šachet, osazení dešťových vpustí v jižní části náměstí. Následně byl proveden výkop pro vodovodní řád a uloženo polyetylenové potrubí. Práce na veřejném osvětlení v ulicích Dlouhá a Pražská, osazení lamp - dokončeno. Byl proveden zkušební provoz, následně plný provoz. Hrubé úpravy v místě stávajícího parku před městským úřadem.

Dne 20.11.2009 byly ukončeny stavební práce pro rok 2009. V průběhu listopadu bylo provedeno VŘ na zpracovatele projektové dokumentace pro provádění stavby. Přestávka stavebních prací trvala z klimatických důvodů od listopadu 2009 do dubna 2010. 

Od dubna 2010 stavební práce probíhaly do konce 1.etapy, tedy do 30.9.2010 v následujícím rozsahu:

 • Komunikace a zpevněné plochy - došlo k provádění konstrukčních vrstev vozovky, pokládka obrubníků, pokládka živic.
 • Náměstí jih - drenáže, pokládka obrub a dlažebních kostek.
 • Šachta májka - výkopy, základy.
 • Paravan - výkopy, základy pro paravan, základy pro květník.
 • Vodovod a kanalizace - pokládka jednotné, dešťové kanalizace, vodovodního řadu vč.příslušenství.
 • Venk.kabel.rozvody - došlo k uložení kabelů VO, demontáž VO, montáž podzemních rozvaděčů, montáž sloupů VO.
 • Veřejné osvětlení - provedlo se osazení stožárů VO, pokládke kabelů.
 • Ochrana kabelu NN - provedení kabeláží.
 • Vedení NN hlavní přípojka - pokládka kabelů, Infotabule.
 • Vedení NN městská (kašna + propojení) - pokládka kabelu.
 • Přeložka vedení O2, dokončeno
 • Infocentrum - základy, bednění, armování, betonáž, zásyp včetně hutnění.
 • Reliéf - zhotovení základové desky.
 • Kašna - výkopy, podkladní betony, izolace, bednění, armování strojovny, betonáž.
 • Pomník - základy.

Dále 29.9.2010 došlo k uzavření dodatku č. 1 Smlouvy o poskytnutí dotace, kterým se projekt rozděluje na 2 časové etapy. Ve 2.etapě probíhaly stavební práce od října do listopadu 2010. Dne 25.listopadu 2010 došlo k slavnostnímu otevření náměstí za účasti zástupců poskytovatele dotace, ředitele Úřadu regionální rady, místopředsedy Regionální rady a velkého počtu obyvatel města. Nově zrekonstruované náměstí mělo velmi kladný ohlas.

Cílem záměru města Abertamy bylo rekonstruovat náměstí včetně výměny veřejného osvětlení v ulici Dlouhá a Pražská, přímo navazující na náměstí. Realizací aktivit projektu vedly ke zlepšení vzhledu centra, zkvalitnění života obyvatel, vytvoření místa odpovídající nejen současným potřebám obyvatel, ale i předpokládánemu budoucímu vývoji. Díky projektu došlo k naplnění cíle projektu a tím byl vznik prostoru, který bude moderní, fungující, reagující na potřeby a charakter města.

Aktuální počasí

dnes, neděle 23. 6. 2024
slabý déšť 21 °C 9 °C
pondělí 24. 6. skoro jasno 21/9 °C
úterý 25. 6. jasno 21/9 °C
středa 26. 6. slabý déšť 24/13 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
27 28 29 30 31 1
1
2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30