Město Abertamy
Město Abertamy

GDPR - Pověřenec pro ochranu osobních údajů

PROHLÁŠENÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů (dále jen „GDPR“ - General Data Protection Regulation , nebo „Obecné nařízení“).

1. Správce osobních údajů.

Město Abertamy
Adresa:  Farní 2, 362 35 Abertamy              
IČ:           00254398                           
Tel.:        353 892 333
e-mail:   podatelna@mesto-abertamy.cz   

 

(dále jen Správce)

Správce osobních údajů prohlašuje, že má zavedena veškerá technická a organizační opatření pro zajištění ochrany a bezpečnosti zpracovávaných osobních údajů, zejména před neoprávněným nebo nahodilým přístupem a zpracováním, před změnou a zničením, zneužitím či ztrátou, v souladu s požadavky Obecného nařízení a tímto Vás, v souladu s čl. 12 Obecného nařízení informuje o zpracování Vašich osobních údajů a o Vašich právech.

2. Zpracování osobních údajů.

Osobní údaje jsou zpracovány v jednotlivých agendách výhradně v souladu s platnými právními předpisy rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů Správci poskytl, a to v souvislosti s příslušným právním základem. Zpracování je prováděno v sídle Správce jednotlivými pověřenými zaměstnanci Správce, příp. Zpracovatelem. Zpracovatelem jsou externí smluvní dodavatele ekonomických, účetních a IT služeb, kteří vykonávají pro Správce určitou, dílčí část zpracování osobních údajů (ukládání, zálohování, vyhodnocování dat) Ke zpracování dochází prostřednictvím nástrojů výpočetní techniky, popř. manuálním způsobem u osobních údajů v listinné podobě za dodržení všech bezpečnostních zásad pro správu a zpracování osobních údajů.  Veškeré subjekty, kterým mohou být osobní údaje zpřístupněny, respektují právo subjektů údajů na ochranu soukromí a jsou povinny postupovat dle platných právních předpisů týkajících se ochrany osobních údajů.

2.1. Právní základ zpracování osobních údajů.

Správce zpracovává údaje (v souladu se čl. 6 odst. 1 GDPR) se souhlasem subjektu údajů s výjimkou zákonem stanovených případů, kdy zpracování osobních údajů nevyžaduje souhlas subjektu údajů a to zejména v případech:

 • zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů,
 • zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti, která se na Správce vztahuje,
 • zpracování je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů subjektu údajů nebo jiné fyzické osoby,
 • zpracování je nezbytné pro splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, kterým je pověřen Správce,
 • zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce či třetí strany, kromě případů, kdy před těmito zájmy mají přednost zájmy nebo základní práva a svobody subjektu údajů vyžadující ochranu osobních údajů. (zajištění ochrany a bezpečnosti)

2.2. Doba zpracování osobních údajů.

Údaje jsou zpracovávány po dobu nezbytně nutnou k zajištění práv a povinností plynoucích jak ze závazkového vztahu, tak i z příslušných právních předpisů a archivovány v souladu se spisovým a skartačním řádem Správce.

2.3. Přehled agend zpracování osobních údajů.

Údaje jsou zpracovávány v jednotlivých agendách, které jsou charakterizovány konkrétním účelem (důvodem) zpracování.

Přehled a základní charakteristika agend:

Seznam agend

ID agendy

Účel zpracování

Zpracovatel

Příjemci

Zdroj dat / Kategorie subjektů údajů

Kategorie osobních údajů

Forma zpracování

SW prostředí

Evidence obyvatel

01

Zpracování osobních údajů v souvislosti s evidencí obyvatel

Triada s.r.o.

Rejstřík obyvatel AISEO

Občané

Osobní údaje

Listinná a digitální

Munis

Evidence zaměstnanců

02

Účelem zpracování je vedení evidence záznamů o zaměstnancích

Triada s.r.o., ing. Klouda

ČSSZ, ZP, FU

Zaměstnanci

Osobní údaje a údaje zvláštní kategorie

Listinná a digitální

Munis

Evidence místních poplatků

03

Účelem zpracování je vedení evidence místních poplatků za psa, užívání prostranství, z ubytovacích kapacit

Není

Není

Občané

Osobní údaje

Listinná a digitální

Geovap

Přestupková agenda

04

Vyhotovování zpráv o chování, pověsti v místě bydliště, opisy z evidence přestupků, editace rozhodnutí o přestupků, evidence přestupků

JUDr. Levová

Příslušné státní orgány

Občané

Osobní údaje

Listinná a digitální

Geovap, Czechpoint

Evidence smluv pro nakládání s odpady

05

Zpracování osobních údajů v souvislosti s evidencí smluv ve věci nakládání s komunálním odpadem

Není

Marius Pedersen,

Občané

Osobní údaje

Listinná a digitální

Word

Kamerový systém

06

Účelem zpracování osobních údajů je zajištění bezpečnosti, ochrana majetku a osob a prevence kriminality

Alarmy Dvořák  s.r.o.

Orgány činné v trestním řízení

Zaměstnanci, občané

Osobní údaje zvláštní kategorie

Digitální

Obrazový záznam

 

 

3. Práva subjektů údajů.

Každý subjekt údajů, který zjistí nebo se domnívá, že Správce nebo Zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, má v závislosti na konkrétním právním základu zpracování osobních údajů následující práva:

 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
 • právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR,
 • právo na omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.

Pro uplatnění svých práv použije Subjekt údajů předdefinované formuláře.

Subjekt údajů má právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů:

Úřad pro ochranu osobních údajů, Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, telefon: +420 234 665 111

Informace se poskytují a činí bezplatně. Pouze v případě, kdy jsou žádosti podané subjektem údajů zjevně nedůvodné nebo nepřiměřené, zejména protože se opakují, může Správce rozhodnout o uložení přiměřeného poplatku, nebo odmítnout žádosti vyhovět. Zjevnou nedůvodnost dokládá Správce. V takovém případě se výše poplatku řídí sazebníkem úhrad za poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

4. Pověřenec pro ochranu osobních údajů
Správce, jako „orgán veřejné moci“, souladu s čl. 36 GDPR má zřízenou pozici Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO – Data Protection Officer), na kterého se subjekt údajů může obracet v souvislosti s uplatňováním svých práv.

Kontaktní údaje:

Zástupce Správce údajů: Ing. Renata Mrňková, starostka města,  353 892 333

Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Milan Lembacher, Tel: 608362000

Formuláře:

Námitka

Omezení

Oprava

Přístup k informacím

Aktuální počasí

dnes, sobota 20. 4. 2024
sněžení 1 °C -4 °C
neděle 21. 4. déšť se sněhem 2/-5 °C
pondělí 22. 4. mírné sněžení 2/-7 °C
úterý 23. 4. zataženo 4/-6 °C

Fotogalerie

Náhodný výběr z galerie

Štola Kryštof

Kalendář

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30
1
1 2 3 4
1
5